Chuyển tới nội dung

Hotline: 0987854488       Tel: 028 6280 5177       Email: info@vietport.vn       Hotline: 0987854488       Tel: 028 6280 5177       Email: info@vietport.vn       Email: info@vietport.vn       Hotline: 0987854488       Tel: 028 6280 5177       Email: info@vietport.vn       Email: info@vietport.vn       Hotline: 0987854488       Tel: 028 6280 5177       Email: info@vietport.vn       Email: info@vietport.vn       Hotline: 0987854488       Tel: 028 6280 5177       Email: info@vietport.vn

> CẢNG 

Cung cấp các giải pháp truyền dẫn tùy chỉnh phù hợp cho các cần cẩu, thiết bị, máy móc xử lý vật liệu…

> NĂNG LƯỢNG GIÓ 

Cung cấp các giải pháp phù hợp đáp ứng các quá trình điều khiển được tùy chỉnh về điện và dữ liệu của tua bin gió…

> OFFSHORE 

Cung cấp những giải pháp hiệu quả, phù hợp cho ngành khai thác ngoài khơi và hàng hải …

> CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT, LẮP RÁP 

Các giải pháp truyền tải năng lượng và dữ liệu chuẩn xác đang được ứng dụng và sử dụng để tối ưu hóa quá trình sản xuất, lắp ráp…