Chuyển tới nội dung

Dây cáp cho xích dẫn

Dây cáp cho xích dẫn được sử dụng trong trường hợp ứng suất cơ học nặng hoặc quá mức. Việc xây dựng chúng phải tuân theo các quy tắc đặc biệt và để lắp ráp phải tuân thủ các hướng dẫn nghiêm ngặt.

EFK SC 12Y11Y

Part name: EFK SC12Y11Y-O 1X185 0.6/1kV cUL BK/BK, EFK SC12Y11Y-J 1G120 0.6/1kV cUL GN-YE/BK, …

EFK SC 12YC11Y

Part name: EFK SC12YC11Y-O 1X6 0.6/1kV cUL BK-OG, EFK SC12YC11Y-O 1X10 0.6/1kV cUL BK/OG,…

EFK 300P

Part name: 3G0.5 GY, 4G0.5 GY, 5G0.5 GY, 7G0.5 GY, 12G0.5 GY, 2X0.75 GY, 3G0.75 GY, 4G0.75 GY, 5G0.75 GY, …