Chuyển tới nội dung

Đường dây cáp điện trên không

Ở một số khu dân cư, việc phân phối cục bộ được thực hiện bằng đường dây trên cao, có thể sử dụng để tạo dựng các kết nối.

Cáp (N)FA2X

Part name: NFA2X 4X25 RM 0.6/1 kV BK, NFA2X 1X16 RM 0.6/1 kV BK, NFA2X 1X25 RM 0.6/1 kV BK, NFA2X 1X35 RM 0.6/1 kV BK, NFA2X 1X50 RM 0.6/1 kV BK, NFA2X 1X70 RM 0.6/1 kV BK, …

Dây nhôm AAC (AL1)

Part name: AAC 95 QMM 19X2.5, AAC 240 QMM 61X2.25

Thông tin chi tiết liên hệ ngay
Hotline/zalo: 0987.854.488 hoặc email: cangviet@vietport.vn