Chuyển tới nội dung

Cáp điện hạ thế

Dây cáp điện lõi đơn được sử dụng để nối dây bên trong các thiết bị hoặc tủ điện. Có nhiều phiên bản cáp điện khác nhau cho các ứng dụng đặc biệt.

Cáp NYY-J/-O

Part name: NYY-J 1X4 RE BK, NYY-J 1X6 RE BK, NYY-J 1X10 RE BK, NYY-J 1X16 RE BK, NYY-J 1X25 RM BK, NYY-J 1X35 RM BK, NYY-J 1X50 RM BK, …

Cáp NYY-JZ/-OZ

Part name: NYY-JZ 8X1.5 RE BK, NYY-JZ 10X1.5 RE BK, NYY-JZ 12X1.5 RE BK, NYY-JZ 14X1.5 RE BK, NYY-JZ 16X1.5 RE BK, NYY-JZ 19X1.5 RE BK, …

Cáp NAYY-J/-O

Part name: NAYY-J 1X16 RE BK, NAYY-J 1X25 RE BK, NAYY-J 1X35 RE BK, NAYY-J 1X50 RM BK, NAYY-J 1X70 RM BK, NAYY-J 1X95 RM BK, …

Cáp NYSY 0,6/1 kV

Part name: (N)YSY 1X185 RM/25 0.6/1 BK, (N)YSY 1X300 RM/25 0.6/1 BK, (N)YSY 1X400 RM/35 0.6/1 BK, …

Cáp NYFGY 1-6 kV

Part name: NYFGY-J 3X25/16 0.6/1 kV BK, NYFGY-J 3X35/16 0.6/1 kV BK, NYFGY-J 3X50 SM/25 RM 0.6/1 kV BK, NYFGY-J 3X70/35 0.6/1 kV BK, …

Cáp E-YCY

Part name: E-YCY-O 2X4RE/16 BK, E-YCY-O 4X2.5RE/16 BK, E-YCY-O 4X4RE/16 BK, E-YCY-J 5X2.5RE/16 BK, E-YCY-J 5X4RE/16 BK, …

Thông tin chi tiết liên hệ ngay
Hotline/zalo: 0987.854.488 hoặc email: cangviet@vietport.vn