Chuyển tới nội dung

Cáp điện tử

Cáp điện tử được sử dụng để truyền dữ liệu trong các thiết bị điều khiển và thiết bị công nghiệp. Có nhiều phiên bản màn hình khác nhau cho các yêu cầu EMC khác nhau.

LiYY

Part name: LiYY 2X0.14 GY, LiYY 3X0.14 GY, LiYY 4X0.14 GY, LiYY 2X0.25 GY, LiYY 3X0.25 GY, LiYY 4X0.25 GY, …

LiYCY

Part name: LiYCYC 3X0.14 GY, LiYCYC 8X0.14 GY, LiYCYC 2X0.25 GY, LiYCYC 3X0.25 GY, LiYCYC 4X0.25 GY, …

LiHCH

Part name: LiHCH 2X0.5 GY, LiHCH 3X0.5 GY, LiHCH 4X0.5 GY, LiHCH 5X0.5 GY, LiHCH 7X0.5 GY, …

Li2YCYv

Part name: Li2YCYv 2X2X0.34 BK, Li2YCYv 3X2X0.34 BK, Li2YCYv 4X2X0.34 BK, Li2YCYv 1X2X0.5 BK, …