Chuyển tới nội dung

Hotline: 0987854488       Tel: 028 6280 5177       Email: info@vietport.vn       Hotline: 0987854488       Tel: 028 6280 5177       Email: info@vietport.vn       Email: info@vietport.vn       Hotline: 0987854488       Tel: 028 6280 5177       Email: info@vietport.vn       Email: info@vietport.vn       Hotline: 0987854488       Tel: 028 6280 5177       Email: info@vietport.vn       Email: info@vietport.vn       Hotline: 0987854488       Tel: 028 6280 5177       Email: info@vietport.vn

Lĩnh vực hoạt động

Cảng

Cung cấp vật tư, thiết bị nâng hạ, phụ tùng thay thế. Các hệ thống truyền năng lượng và dữ liệu đóng một vai trò cực kỳ quan trọng để thiết bị hoạt động một cách tối ưu nhất.

Sản xuất, lắp ráp

Áp dụng công nghệ kỹ thuật sẽ giúp giảm áp lực sản xuất cũng như thúc đẩy gia tăng hiệu quả trong toàn bộ các khâu lắp ráp, sản xuất máy móc, thiết bị.


Năng lượng gió

Để xây dựng hế thống các tuabin gió đòi hỏi các thiết bị kỹ thuật chất lượng cao, có độ tin cậy lớn, đặc biệt phải kể đến quá trình truyền năng lượng và dữ liệu luôn phải được đảm bảo để xử lý các ứng dụng liên quan tối ưu nhất.

OFFSHORE

Việc truyền tải tín hiệu đóng vai trò quan trọng trong suốt quá trình khai thác ngoài khơi đồng thời phải đảm bảo an toàn trong điều kiện làm việc độc hại.