Chuyển tới nội dung

Cáp dữ liệu

Dùng để kết nối các hệ thống công nghệ thông tin trong khu vực máy tính bàn và khu vực phân phối trong môi trường công nghiệp (ethernet công nghiệp). Sử dụng được trong phòng khô và ẩm ướt, ngoài trời cũng như trên mặt đất dưới áp lực cơ học trung bình.

EIB/KNX

Part name: EIB-Bus cable 2X2X0.8 GN, EIB-Bus cable 4X2X0.8 GN

L2-FIP, DP, FMS 150

Part name: FC FIP DP FMS 2YY(ST)CY 1X2X0.64 VT, COMBI FIP DP FMS 2Y(ST)CY 1X2X0.64+3X1 VT, UL/CSA FIP DP FMS FC PVC-FR 1X2X0.64 BU

CAN-Bus cable (PVC)

Part name: 1X2X0.22 UL/CSA VT, 2X2X0.22 UL/CSA VT, 2X2X0.34 UL/CSA VT, 1X2X0.75 UL/CSA VT, 2X2X0.75 UL/CSA VT

AS-Interface

Part name: Rubber 2X2.5 YE, PUR 2X1.5 YE, PUR 2X1.5 BK, PUR 2X2.5 BK, PUR 2X1.5 YE cUL, …

Industrial dataline
200 flex

Industrial dataline
200 P