Chuyển tới nội dung

Cáp điện trung thế

Cáp điện hạ thế có dải điện áp từ 6 đến 30 kV được sử dụng để truyền tải năng lượng trong mạng lưới phân phối địa phương hoặc mạng công nghiệp.

Cáp N2XSY

Part name: N2XSY 1X35/16 6/10 kV RD, N2XSY 1X50/16 6/10 kV RD, N2XSY 1X70/16 6/10 kV RD, N2XSY 1X95/16 6/10 kV RD, N2XSY 1X120/16 6/10 kV RD, …

Cáp N2XS2Y

Part name: N2XS2Y 1X35/16 6/10 kV BK, N2XS2Y 1X50/16 6/10 kV BK, N2XS2Y 1X70/16 6/10 kV BK, N2XS2Y 1X95/16 6/10 kV BK, N2XS2Y 1X120/16 6/10 kV BK, …

Cáp N2XSEY

Part name: N2XSEY 3X35/16 6/10 kV RD, N2XSEY 3X50/16 6/10 kV RD, N2XSEY 3X70/16 6/10 kV RD, N2XSEY 3X95/16 6/10 kV RD, N2XSEY 3X120/16 6/10 kV RD, …

Thông tin chi tiết liên hệ ngay
Hotline/zalo: 0987.854.488 hoặc email: cangviet@vietport.vn

Chuyên mục bài viết: