Chuyển tới nội dung

Cáp điều khiển

Cáp điều khiển được sử dụng trong ngành công nghiệp chế tạo máy, trong kỹ thuật và xây dựng nhà máy để phân phối năng lượng hoặc truyền tín hiệu với ứng suất cơ học trung bình.

YSLY

Part name: YSLY-JZ 3X0.5 GY,  YSLY-JZ 4X0.5 GY,  YSLY-JZ 5X0.5 GY,  YSLY-JZ 7X0.5 GY,  YSLY-JZ 10X0.5 GY, …

YSLYCY

Part name: YSLYCY-JZ 3X0.75 GY, YSLYCY-JZ 4X0.75 GY, YSLYCY-JZ 5X0.75 GY, YSLYCY-JZ 7X0.75 GY, …

YSLCY

Part name: YSLCY-OZ 2X0.75 GY, YSLCY-OZ 3X0.75 GY, YSLCY-JZ 3X0.75 GY, YSLCY-OZ 4X0.75 GY, …

YSLY 600

Part name: YSLY-OZ 600 2X0.75 0.6/1kV BK, YSLY-JZ 600 3X0.75 0.6/1kV BK, YSLY-JZ 600 4X0.75 0.6/1kV BK, …

YSLYCY 600

Part name: YSLYCY-OZ 600 2X0.75 0.6/1kV BK, YSLYCY-JZ 600 3X0.75 0.6/1kV BK, YSLYCY-JZ 600 4X0.75 0.6/1kV BK, …

H05VV5-F

Part name: H05VV5-F 3G0.5 GY, H05VV5-F 4G0.5 GY, H05VV5-F 5G0.5 GY, H05VV5-F 7G0.5 GY, …