Chuyển tới nội dung

Cáp thuê bao

Cáp thuê bao được dùng để truyền tín hiệu viễn thông analog và kỹ thuật số từ điểm kết nối đến điểm truy cập của khách hàng.

A-2Y(L)2Y St III Bd

Part name: A-2Y(L)2Y 3X2X0.6 BK, A-2Y(L)2Y 4X2X0.6 BK, A-2Y(L)2Y 6X2X0.6 BK, A-2Y(L)2Y 10X2X0.6 BK, …

A-2YF(L)2Y St III Bd

Part name: A-2YF(L)2Y 2X2X0.6 BK, A-2YF(L)2Y 4X2X0.6 BK, A-2YF(L)2Y 6X2X0.6 BK, A-2YF(L)2Y 10X2X0.6 BK, …

A-2YF(L)2YB2Y...St III Bd

Part name: A-2YF(L)2YB2Y 20X2X0.6 BK, A-2YF(L)2YB2Y 50X2X0.6 BK, A-2YF(L)2YB2Y 100X2X0.6 BK, …

Thông tin chi tiết liên hệ ngay
Hotline/zalo: 0987.854.488 hoặc email: cangviet@vietport.vn