Chuyển tới nội dung

Giải mã các ký hiệu chỉ định loại cáp điện

Ký hiệu chỉ định loại cáp điện cho biết thiết kế và mục đích sử dụng của dây và cáp điện trong lắp đặt điện.

Có nhiều loại mã chỉ định khác nhau: Mã chỉ định theo tiêu chuẩn quốc gia với các cách ghi nhãn khác nhau ở mỗi quốc gia và cách ghi nhãn tương đương trên phạm vi quốc tế. Việc ghi nhãn tương đương nhằm mục đích thay thế các tiêu chuẩn quốc gia một cách nhanh chóng, nhưng đối với một số loại cáp, mã ký hiệu quốc gia vẫn còn phổ biến.

Trong bảng dưới đây, bạn sẽ tìm thấy các ký hiệu và loại cáp phổ biến cũng như ý nghĩa của các chữ viết tắt cho cáp và dây điện.

Vật liệu cách nhiệt, vỏ bọc

Các chữ viết tắt phổ biến cho vật liệu cách điện và vỏ bọc cũng như mô tả của chúng được liệt kê trong bảng sau:

Ý nghĩa ký hiệu dựa theo một số loại cáp của Conductix-Wampfler